Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava, maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukainen katsaus Someron kaupungin alueella vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Someron kaupungin viimeisin kaavoituskatsaus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2023 § 256. 

Kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsauksen tueksi laaditaan kaavoitusohjelma, jossa määritellään kaupungin oman tonttivarannon lisäämisen kannalta keskeiset asemakaavoituksen hankkeet.

Someron kaupungin uusin kaavoitusohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2022 § 62.


 


Vanhemmat kaavoituskatsaukset

Vanhemmat kaavoitusohjelmat

 

Yhteystiedot

Rakennustoimisto

p. 040 1268 243

Käyntiosoite
Someron kaupungintalo, 2. krs.,
Joensuuntie 20, Somero
Rakennustoimisto avoinna
arkisin klo 9.00-15.00

Maankäyttöinsinööri
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi

Someron kaupungin maankäytön vastuualue

Someron kaupunki
Maankäyttö
Joensuuntie 20
31400 SOMERO

Someron kaupunginhallitus

Someron kaupunki
Kaupunginhallitus
Joensuuntie 20
31400 Somero

Someron kaupungin ympäristölautakunta

Someron kaupunki
Ympäristölautakunta
Joensuuntie 20
31400 SOMERO

Valtion kaavoitusviranomaisia

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnovarat:
Puhelinvaihde 0295 022 500
Käyntiosoite:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2,
20800 Turku
Postiosoite:
PL 236, 20101 Turku (Kirjaamo)
Liikenne ja infrastruktuuri:
PL 636 20101 Turku
Ympäristö ja luonnonvarat:
PL 523 20101 Turku
www.ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen Liitto:
Linnankatu 52 B, PL 273, 20100 TURKU
p. (02) 2100 900
www.varsinais-suomi.fi