Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Maatilayrityksille ja alkutuotannon yrityksille oma koronatuki – haku avautui jo

Maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä maatalouden alkutuotanto tulevat kriisitukien piiriin.

Tukien haku on tavoitteena avata nopealla aikataululla – jo maanantaina 18.5.

Tämä tukipaketti on tarpeellinen ja odotettu tuki maatilakytkentäisille yrityksille sekä maa- ja kalataloudelle, koska nämä toimialat eivät ole voineet hakea tähän mennessä ELY-keskuksista kriisitukea. Siksi olemme valmistelleet näille toimialoille oman kriisituen, maatalousministeri Jari Leppä toteaa.

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille (alle 10 työntekijää), eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Valtio suuntaa tukeen enintään 40 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa on suunnattu maaseudun yrityksille, 5 miljoonaa euroa maatalouden alkutuotantoon ja 10 miljoonaa euroa kalatalouteen.

Uusi tuki on suoraa tukea sellaisille yrityksille, jotka ovat aiemmin rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois. Tuissa ei ole takaisinmaksuvelvoitteita, eikä niiden saaminen edellytä kehittämistoimia.

Maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuen määrä on 5 000 – 10 000 euroa. Kalatalouden yrityskohtainen tuki voi olla 3 000 – 10 000 euroa. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Tukea ei voi käyttää tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tuen vaatimukset

Tukea voidaan myöntää yritystoimintaan ja yrityksille, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemian takia vuoden 2020 aikana, mutta joilla muuten on kannattavan toiminnan edellytykset. Ohjeellisesti merkittävänä yritystoiminnan taloudellisen tilanteen heikkenemisenä pidetään 30% liikevaihdon alenemista. Harkinnassa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös toiminnan kausiluonteisuus.

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että tuen hakija ei ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen. Lainojen valtiontakaukset tai saatu työttömyysavustus eivät estä tuen myöntämistä. Maatalouden väliaikaista tukea ei myönnetä yritykselle, joka on oikeutettu saamaan maaseutuyritysten väliaikaista tukea. Näitä molempia tukia ei siis voida myöntää samalle maatilalle.

Maaseutuyritysten väliaikaista tukea voidaan myöntää yritykselle, joka on saanut yksinyrittäjän tukea. Tällöin tuen määrää laskettaessa siitä vähennetään jo saatu yksinyrittäjätuki.

Neljä eri pääkohderyhmää

Maatilan yhteydessä harjoitettava yritystoiminnan tulee olla saman Y-tunnuksen alla samassa verotuksellisessa kokonaisuudessa harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittava alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys. Maataloustuotteita ovat esimerkiksi meijerituotteet, myllytuotteet, teurastamotuotteet ja lihavalmisteet, vihannekset, kasvikset, marjat ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet, rehut ja lemmikkieläinten ruoka.

Alkutuotannon tukea voivat saada esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Kalatalouden tuki voidaan myöntää kaikille kalatalouden yrityksille elinkeinoharjoittajista suuryrityksiin. Yrityksellä on tullut olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan jo ennen koronakriisin alkua.

Lisätietoa:

Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä -palvelusta.

Lisätietoa tuesta Ruokaviraston sivuilla.

Katso myös alkuperäinen tiedote Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.