Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jonka kohteena ovat pitkään työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneet henkilöt. Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa. Asiakas luo yhdessä sosiaali- ja elinkeinotoimiston edustajien kanssa aktivointisuunnitelman, jossa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne. Suunnitelman pohjalta lähdetään miettimään, asiakkaan työ- ja toimintakyky huomioon ottaen, vaihtoehtoja, joilla voidaan edistää asiakkaan elämänhallintaa ja työllistymistä.

Someron kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Ecotekolassa, osoitteessa Tehdaskuja 6. Kuntouttavaa työtoimintaa voi tehdä sopimuksen mukaan myös kaupungin eri yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa. Mahdollisia toimintapaikkoja ovat esimerkiksi päiväkoti, keittiö, terveyskeskuksen vuodeosasto sekä teknisen toimen kohde.

Kuntouttava työtoiminta voi kestää 3-24 kuukautta. 12 kuukauden aikana toimintapäiviä voi olla 230. Työtoimintaa on sopimuksen mukaan 1-4 päivänä viikossa. Toiminta-ajaksi voidaan sopia 4-8 tuntia päivässä.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö saa pääsääntöisesti perustoimeentulona joko Kelan työmarkkinatukea tai kunnan toimeentulotukea. Tämän lisäksi työtoimintaan osallistuvalle voidaan maksaa läsnäolopäiviltä Kelan kulukorvaus tai kunnan sosiaalitoimen myöntämä toimintaraha. Myös matkakorvaus on mahdollinen.


 


Lisätietoa

Palveluohjaaja
Päivi Mäkipää
p. 040 1268 467
paivi.makipaa(a)somero.fi

Ohjaaja
Kaija Reponen
p. 044 7791 439
kaija.reponen(a)somero.fi