Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Palkkatuki

Palkkatuen tarkoituksena tukea työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopivan työntekijän.

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle tukea työttömän työnhakijan palkkaamiskustannuksiin. Palkkatukea voivat saada yritykset, muut yhteisöt (esim. yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat), kunnat, kuntayhtymät ja kotitaloudet. Valtion virastolle tai laitokselle ei voida myöntää palkkatukea, mutta niille voidaan osoittaa määrärahaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen. TE-toimisto päättää palkkatuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen, sillä palkattavan työttömyys johtuu usein ammatillisen osaamisen puutteista tai palkattavalla on vamma tai sairaus, joka saattaa vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

Tukea on mahdollista saada sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja oppisopimuskoulutukseen. Myös tuki osa-aikaiseen työsuhteeseen on mahdollista, jos TE-toimisto katsoo sen edistävän työttömän työnhakijan mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille ja olevan tarkoituksenmukaista. Palkkatukea ei myönnetä vuorotteluvapaasijaisten palkkaamiseen.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

 


Lisätietoa

TE-toimisto
p. 0295 020 700
kirjaamo.varsinais-suomi(a)te-toimisto.fi