Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta www.varha.fi


Monialainen yhteispalvelu, TYP

Monialainen yhteispalvelu on lakisääteinen palvelu, joka tarjoaa eri viranomaisten palveluja ns. yhden luukun periaatteella.  TE-toimisto, kunta ja Kela etsii ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi yhdessä työttömän työnhakijan kanssa. TYP-palvelun asiakkuuteen tulon jälkeen tehdään moniammatillinen palvelutarpeen kartoitus, jonka perusteella päätetään jatkotoimista. Polku työelämään voi kulkea esimerkiksi työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan, koulutuksen tai tuetun työn kautta. TYP-palvelussa pääset myös maksuttomaan terveystarkastukseen terveydenhoitajalle sekä saat tarvittaessa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Palvelu on tarkoitettu yli vuoden työttömänä olleille (alle 25 vuotiaat 6 kk), joilla on TE-toimiston työvoimapalvelujen lisäksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tai Kelan palvelujen tarve. 

Palveluohjauksen voit saada TE-toimiston, Kelan tai Someron kaupungin sosiaalitoimiston tai työllisyyspalveluiden toimesta. Voit myös itse ottaa yhteyttä työntekijöihin palveluun hakeutumiseksi. 

Laki työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

 


Lisätietoa 

Vastaava työpajaohjaaja
Pauliina Hämäläinen
p. 044 7791429

Työikäisten palveluohjaaja
Sirpa Andersson
p. 044 7791439

Eija Tuomela     
asiantuntija                  
Varsinais-Suomen TE-toimisto  
p. 02 950 44541