Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Kotihoidon asiakasmaksut

Kuukausimakua peritään kotihoidosta. Kotihoito katsotaan jatkuvaksi, kun asiakas saa apua säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja palvelu kokonaisuudessaan kestää yli kuukauden. Tilapäiseksi kotihoidoksi luetaan harvemmin kuin kuukauden välein tehtävät käynnit sekä sellainen palvelu, joka kokonaisuudessaan kestää korkeintaan kuukauden. 

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään 12,00 e hoitajan käynniltä. Muusta tilapäisestä kotihoidosta peritään 12,00 e / työntekijä / alkava tunti.

Kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi ei kuukausimaksu peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Maksua ei peritä lainkaan, mikäli asiakas ei kalenterikuukauden aikana ole saanut palvelu- tai hoitosuunnitelman mukaisia palveluja tai hän on ollut kunnallisessa laitoshoidossa tai jos palvelu keskeytyy kaupungista johtuen lyhyemmäksikin aikaa.

Tukipalvelumaksut 1.1.2018 alkaen: