Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Maahanmuuttajalle

Varhaiskasvatus ja esiopetus 

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen paikkaa kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuen turvin. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidontuki hoidetaan Kelan kautta. Kaupunki valvoo myös yksityistä päivähoitoa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien kanssa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

 

Esiopetus on tarkoitettu kaikille 6-vuotiaille lapsille. Joskus lapsen koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella ja siinä tapauksessa hän on esiopetuksessa myös 7-vuotiaana. Joidenkin lasten esiopetus alkaa jo 5-vuotiaana, jolloin heille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Somerolla esiopetusta järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä, esiopetus alkaa elokuussa ja se noudattaa koulun työ- ja loma-aikoja. Esiopetusaika on maksutonta. Jos lapsi tarvitsee päivähoitoa esiopetusajan lisäksi, siitä peritään päivähoitomaksu.

 

Avoimessa päiväkodissa tarjotaan ohjattua toimintaa lapsille ja heidän kanssaan päiväkotiin tuleville aikuisille maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, osoitteessa Sepäntie 16 a 2, p.  040 1268 731.

 

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta, 

Joensuuntie 29, 31400 Somero 

p. 040 1268 209

 

Yhteystiedot


Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori
Riina Lehtinen
0447791437
riina.lehtinen@somero.fi