Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Äänestäminen laitoksissa Presidentinvaalissa 2024

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. (Vaalilaki 46 §)

Laitosäänestykseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään neljänä ennakkoäänestys ajanjaksoon (17. – 23.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali 31.1. – 6.2.2024) sattuvana päivänä. Tarkempi äänestysaika ja -paikka ilmoitetaan laitoksissa julkaistavin ilmoituksin.

Laitosäänestyspaikat Somerolla

Lamminniemen hyvinvointikeskus, Palvelutalo Tervaskanto, terveyskeskusosasto,

Mäntykoti, Pihlajakylä sekä Katajakoti.