Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

KUNTAVAALIEN 2017 ULKOMAINONTA

Kuntavaalien ulkomainontaa varten keskustaajamaan on varattu kaksi vaalimainospaikkaa:

yksi torille ja yksi kaupungintalon edustalle.

Vaalimainonta näissä paikoissa sallitaan aloitettavaksi 22.3.2017. Muualla kaupungin hallinnoimilla ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on kielletty.

Kullekin puolueelle/yhteislistalle on varattu yksi julistepaikka kummastakin vaalimainospaikasta. Paikat telineissä on varattu puolueille/yhteislistalle vasemmalta oikealle ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä. Kaupungintalon edustalla olevaan telineeseen saa asettaa vain yksipuoleisia vaalimainoksia. Torilla olevaan telineeseen voi asettaa mainoksen kummallekin puolelle.

Vaalimainonnassa on huomioitava, että järjestyslain mukaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tieliikennelain mukaan tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Vaalimainosjulisteet tulee poistaa viimeistään 16.4.2017.

Lisätiedot: Kostiander puh. 044 7791 245 tai Vuori puh. 040 1268 215

KAUPUNGINHALLITUS