Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Someron Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin ja asukkaiden välinen kansalaistoiminnan muoto, josta saadaan palvelujen järjestämiseen kehittämisideoita ja toisaalta myös palautetta palvelujen laadusta. Someron Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja somerolaisille viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa. Lisäksi se edistää eläkeläis- sekä vanhusjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa ja kutsuu heitä vuosittain erilaisiin yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksiin.

Näin Someron kaupunki haluaa edesauttaa ikääntyneiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä Vanhusneuvoston kanssa Someron kaupungin on tarkoitus mm. edistää ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista sekä ennen kaikkea edistää ikääntyneiden asuin- ja elinympäristön kehittymistä heidän tarpeitaan vastaavaksi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Vanhusneuvosto


Someron Vanhusneuvoston jäsenet 2023-2025

Vanhusjärjestöjen edustajat

Kaupungin edustajat

Päivitetty 11.9.2023 | RR