Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Väärinkäytös -ilmoituskanava

Käytössämme on sisäinen ns. Whistleblowing-ilmoituskanava. Sen kautta voi tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Kanavan avulla parannamme entisestään toimintamme vastuullisuutta. 

Luottamuksellisen ilmoituskanavan käyttöönoton taustalla on EU direktiivi (2019/1937) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, (niin sanottu ilmoittajansuojeludirektiivi). Menettely on tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Someron kaupunkiorganisaation

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä. Whistleblowing–ilmoituksiin et tarvitse todisteita epäilyksillesi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä hyvässä uskossa.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksen käsittelee kaupungin erilinen Whistleblowing-tiimi, joka luottamuksellisesti hyödyntää tarvittavia asiantuntijoita käsittelyn osana. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn 7 päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa.

Voit tehdä ilmoituksen anonyymisti tai omalla nimelläsi. Kaikki ilmoitukset käsitellään  luottamuksellisesti ja EU dirketiivi suojaa tätä menettelyä käyttäneitä väärinkäytösten ilmoittajia vastatoimilta. Suojelu ei ulotu henkilöihin, jotka tahallaan ilmoittavat vääriä tietoja.

Pääset tekemään ilmoituksen oheisen linkin kautta. Linkki ohjautuu erilliselle sivulle.

SIIRRY TEKEMÄÄN ILMOITUS VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ