Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Somerolisä

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ns. Somerolisä

Kuntalisän myöntämisperusteet 1.8.2018 alkaen:

Somerolisä on perhekohtainen. Lisän saaminen edellyttää, että perhe saa Kelalta kotihoidontuen hoitorahaa ja perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona, kuitenkin perheen 5-vuotiaalla lapsella on oikeus osallistua 20 viikkotunnin kestävään varhaiskasvatuskokeiluun ja edelleen perheen lapsella on oikeus osallistua oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna annettavaan lakisääteiseen esiopetukseen.

Tukea maksetaan seuraavasti:

Perheellä on kuntalisään oikeus kelan myöntämän kotihoidontuen päätöstä seuraavan kuun alusta. esim. kotihoidontuki alkaa kesken kuukauden, jolloin oikeus kuntalisään alkaa seuraavan kuun alusta. Tuki myönnetään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Kirjallinen hakemus liitteineen (kotihoidontuen päätös ja muutosverokortti etuutta varten) tulee toimittaa ajoissa (eli kuntalisä ehtii maksatukseen). Kuntalisä maksetaan aina täysiltä kalenterikuukausilta jälkikäteen seuraavan kuukauden 15. päivänä. Kuntalisää ei kuitenkaan makseta takautuvasti.

Lisätietoja kuntalisästä ja kuntalisähakemuksen voit tulostaa oheisesta linkistä

Kuntalisä on veronalaista tuloa, minkä vuoksi muutosverokortti etuutta varten tulee liittää hakemukseen. Huom! Muutosverokortti toimitettava uudelleen joka vuosi. Hakemuslomakkeita saa päivähoitotoimistosta, kaupunginvirastolta sekä hakemuksen voi täyttää ja tulostaa tästä

Hakemus liitteineen palautetaan päivähoitotoimistoon, osoite: Joensuuntie 29, 31400 Somero. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita saa päivähoitotoimistosta p. 040 1268209.