Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen paikkaa kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuen turvin. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidontuki hoidetaan Kelan kautta. Kaupunki valvoo myös yksityistä päivähoitoa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhteistyössä kotien kanssa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

Varhaiskasvatusta järjestetään Somerolla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta tarjotaan vuonna 2018 syntyneille lapsille päiväkodeissa päivittäin ajalla 16.8.2023-20.12.2023 (syyskausi) ja 8.1.2024-29.5.2024 (kevätkausi), hoitoaika arkipäivinä klo:9.00-13.00. Alla linkki hakuohjeineen.

Lakisääteistä maksutonta esiopetusta tarjotaan Somerolla päiväkodeissa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

 
 


Lisätietoja

Kasvatuspäällikkö

Nina Mäkelä
p. 044 7791 410
nina.makela(a)somero.fi

Päiväkodin johtaja

Tuula Koivula
p. 044 7791 227
tuula.koivula(a)somero.fi

Päiväkodin johtaja

Anne Hiisilä
p. 044 7791 417
anne.hiisila(a)somero.fi

Osastonsihteeri

Tarja Säippä
p. 040 1268 209
tarja.saippa(a)somero.fi

Kairi Tikko
p. 040 1268 378
kairi.tikko(a)somero.fi

Toimiston osoite Joensuuntie 29

 

Sähköinen asiointi