Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Opetussuunnitelmat

Kouluissa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan (ops), jonka pohjana ovat lait ja asetukset. Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Valtioneuvosto päättää tuntijaosta.

Opetussuunnitelma koostuu yleisestä osiosta ja ainekohtaisesta osiosta. Opetussuunnitelman yleinen osio otetaan Somerolla käyttöön kaikilla luokka-asteilla 1.8.2016 alkaen. Uuden opetussuunnitelman ainekohtainen osio otetaan käyttöön seuraavasti:

vuosiluokilla 1-6: 1.8.2016 alkaen    
vuosiluokalla 7: 1.8.2017 alkaen
vuosiluokalla 8: 1.8.2018 alkaen
vuosiluokalla 9: 1.8.2019 alkaen.

Somerolla opetussuunnitelma on laadittu ops-ohjausryhmän ja koko opetushenkilöstön toimesta vuosien 2015-2016 aikana. Paikallisena painotuksena ovat yrittäjyyskasvatus sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.

Opetushallitus on antanut 14.5.2019 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2. Paikallinen vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetusta koskeva opetussuunnitelman osa on tullut ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Somerolla A1-kielen, englannin, opetus on päätetty aloittaa 1. luokilla syyslukukaudella 2019 (sivltk 18.6.2019 § 64).

Näistä linkeistä voit tutustua esiopetuksen, lukion ja visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmiin: