Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

 

Kouluun ilmoittautuminen 


Kouluun 1.-luokalle ilmoittautuminen tapahtuu tammi-helmikuun vaihteessa Wilman kautta.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan.


Kun muutat paikkakunnalle

ota välittömästi yhteys sivistystoimistoon puh. 040-1268 231. Sivistystoimistosta saat tietää lapsesi lähikoulun.Ensisijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet

Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos:

  1. oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelua
  2. koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias ( lääkärintodistuksen tmv. asiantuntijalausunnon perusteella )

Ulkokuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Someron kaupungin kanssa, on oikeus päästä Someron kaupungin järjestämään perusopetukseen.


Toissijaiset oppilaaksi oton valintaperusteet

Jos koulussa on tilaa ensisijaisen, lähikouluperiaatteella tapahtuvan oppilaaksi oton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksi otossa yhdenvertaisin perustein.

Toissijaisessa perusopetuslain 28 §:n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksi otossa noudatetaan kouluissa seuraavia periaatteita:Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Someron kaupungin peruskouluissa