Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Koulukiusaaminen

Erimielisyydet ovat väistämättömiä ihmisten välisessä toiminnassa - näin myös koulussa. Välien selvittelyt eivät sinänsä ole paha asia. Niissä tilanteissa opitaan esimerkiksi hallitsemaan erilaisia tunteita, selvittelemään riitoja ja sopimaan niitä.

Koulukiusaamisella tarkoitetaan muun muassa sitä, että joku oppilas joutuu jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeitä puheita takanapäin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Se merkitsee usein myös uhrin eristämistä luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä. Kiusaaminen voi olla myös opettajan ja oppilaan välistä. Kiusaamiseen osallistuvat nekin, jotka eivät uskalla puuttua - ehkä peläten itse joutuvansa kiusaamisen kohteeksi. Kiusaamisella on negatiivisia vaikutuksia sekä kiusatun että kiusaajan psyykkiselle hyvinvoinnille ja fyysiselle -, sosiaaliselle - ja mielenterveydelliselle kehitykselle.

Miten huoltajat voivat ehkäistä koulukiusaamista?

Keskustelkaa kiusaamisesta lapsenne kanssa, vaikka asia ei koskettaisikaan teidän perhettä.

Miten kiusaamista ehkäistään ennalta?  

Ohjataan hyviin käytöstapoihin ja vastuuntuntoon arkipäivän tilanteissa mm: