Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kasvatus ja koulutus

Aamu- ja iltapäivätoiminta


Hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voit hakea maaliskuun loppuun mennessä joko sähköisellä hakemuksella, jonka täytettyäsi lähetät netin kautta suoraan sivistystoimistoon tai voit täyttää tulostettavan hakemuksen ja toimittaa sen esim. postitse sivistystoimistoon.

Someron kaupungin peruskouluissa järjestetään lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun arkipäivinä maanantaista perjantaihin lukuvuoden ensimmäisen koulupäivän iltapäivästä alkaen. Koulujen päättäjäispäivinä ei aamu- ja iltapäivätoimintaa kouluilla järjestetä. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Koulupäivinä tapahtuvan, ohjatun aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa on lukuvuonna 2023-24 seuraavissa kouluissa:


Irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta

Paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sivistystoimistoon. Irtisanomiskuukaudesta peritään täysi maksu.


Toimintaan ottaminen

Toiminnan käynnistyminen kussakin mainitussa toimipaikassa edellyttää vähintään viiden (5) 1 - 2 luokalla olevan tai erityisopetukseen otetun tai siirretyn lapsen osallistumista toimintaan koko toimintakauden (siv.ltk:n päätös § 14/8.4.2014). 


Osallistumismaksut

Osallistumismaksut 1.8.2016 alkaen ovat (siv.ltk 19.4.2016 § 34)

Maksu peritään jälkikäteen jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona oppilas osallistuu toimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistumismaksusta voi anoa vapautusta, mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä. Maksualennukset ja -vapautukset hoidetaan Varhan sosiaalitoimen kautta.

Huoltajat huolehtivat aina itse kuljetukset koulun aamupäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin.