Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Yksityiset sosiaalipalveluntuottajat

Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yllä valtakunnallista rekisteriä yksityisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Someron kaupunki pitää yllä rekisteriä kotipalveluihin kuuluvien tukipalvelujen tai niihin rinnastettavien palvelujen tuottajista.

Jotta palveluntuottajien rekisteri pysyy ajantasaisena, yrittäjiä pyydetään liittymään KomPAssin toimijaksi osoitteessa

www.asiakasneuvonta.fi. 

Mikä on KomPAssi?

Asiakasneuvonta.fi -nettisivu on osa Varsinais-Suomen keskistetyssä asiakas- ja palveluohjaushankkeessa, KomPassissa, kehitettyä mallia iäkkäiden keskitetystä neuvonta- ja palveluohjauksesta. Nettisivun tarkoituksena on antaa ikäihmisille ja heidän omaisilleen tietoa erilaisista palveluista. 

KomPAssi -hankkeen tavoitteena on mm. kehittää iäkkäiden neuvonta- ja palveluohjausta ja omaishoidon palveluiden monipuolistamista. Hankkeessa on mukana kaikki Varsinai-Suomen 27 kuntaa sekä järjestöjä. Hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – kärkihanketta, I&O. Hanke päättyi marraskuussa 2018. 

 

Omaishoidon palvelusetelin hyväksytyt palvelun tuottajat löydät tästä linkistä (pdf)

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma 1.1.2019-31.12.2020

 

LISÄTIETOJA

 Johtava sosiaalityöntekijä                              p. 044 7791 220

 Perusturvajohtaja                                          p.044 7791 500  

etunimi.sukunimi@somero.fi