Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa ja avustaa asiakasta, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutoinkin sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies auttaa asiakasta myös muistutuksen tekemisessä kohtelusta sosiaalitoimen asiakkaana.

Sosiaaliasiamiehen tehtäviä Somerolla hoitaa 1.1.2012 alkaen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab.

Sosiaaliasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi

Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse  050 559 0765  puhelinaikoina: ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11, pe ei puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttäen.

Yhteystiedot sekä lisätietoa sosiaaliasiamiehen tehtävästä löytyy allaolevasta linkistä.

VASSO SOSIAALIASIAMIES

Sosiaaliasiamiehen henkilökohtainen käynti kunnassa tai kotikäynti asiakkaan luona

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Laki sisältää keskeiset oikeudelliset periaatteet, jotka koskevat asiakkaan itsemääräämisoikeutta sosiaalihuollossa, kohtelua sekä hänen oikeussuojaansa. Laki sisältää myös määräyksiä, jotka koskevat salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista. Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia niin viranomaisten kuin yksityisten palveluntuottajan jär-jestämässä sosiaalihuollossa. 

Lain mukaan kunnan tulee nimetä sosiaaliasiamies, joka voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asioissa, jotka liittyvät asiakaslakiin. Hänen tulee myös avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Hänen tulee toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

Muistutus

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota vastauksen ymmärrettävyyteen asiakkaan kannalta. Vastauksesta tulisi myös käydä ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on mahdollisesti ryhdytty tai miten asia muutoin on tarkoitus hoitaa. 

Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta viranhaltijan päätökseen eikä myöskään oikeutta kannella asiasta sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

VOIT TULOSTAA MUISTUTUSLOMAKKEEN TÄSTÄ

 

Yhteystiedot 

Johtava sosiaalityöntekijä          
Maija Mero                           
p. 044 7791220

etunimi.sukunimi@somero.fi

Someron sosiaalitoimisto

käyntiosoite: Jänistie 1
postiosoite: PL 5, 31401 Somero
puhelin: 040 1268 225
fax: (02) 7488 332
sähköposti sosiaalitoimisto(a)somero.fi


    Sosiaalitoimiston neuvonta avoinna:


    maanantai - perjantai
    9.00 - 15.00

    KATSO VARHAN SIVUILTA