Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta www.varha.fi

 

Toimeentulotuki

PERUSTOIMEENTULOTUKI SIIRTYI KELAAN 1.1.2017

Kunta vastaa perustoimeentulotuen siirtymisen jälkeen edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Vuoden 2017 alusta lukien toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Asiakkaan tulee hakea aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta, joka selvittää hänen taloudellisen tilanteensa ja tekee siihen liittyvän hallinnollisen työn. Kunta puolestaan keskittyy sosiaalityöhön ja -ohjaukseen sekä enemmän harkintaa vaativaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoon. 

Asiakas voi hakea täydentävää tukea ja ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta, jos Kela on jo antanut hänelle ratkaisun perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle. Kunta voi myöntää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi poikkeustilanteissa ilman, että Kela on ensin arvioinut ja ratkaissut asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen. Hakemus täydentävästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta.

Täydentävä toimeentulotuki (Laki toimeentulotuesta 7 §)

Täydentävään toimentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat 

Arvio täydentävän toimeentulotuen tarpeesta tehdään aina yksilö- ja perhekohtaisen harkinnan perusteella.

Ehkäisevä toimeentulotuki (Laki toimeentulotuesta 13 §)

Pääsääntöisesti edellytyksenä ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiselle on, että asiakas on hakenut Kelasta perustoimeentulotukea. Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi poikkeustilanteissa ilman, että Kela on ensin arvioinut ja ratkaissut asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen.

Tuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta, omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä sekä pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sosiaalista suoriutumiskykyä juuri sen hetkisessä tilanteessa niin, että myönteiset vaikutukset olisivat kestäviä. Tukea myönnetään pääsääntöisesti kertaluonteisesti.

Tästä voit tulostaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen.

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

 

Ohje toimeentulotuen hakemiseksi hautausmenoihin.

(Perltk 24.10.2018 § 98)

 

Yhteystiedot 

Sosiaalityöntekijä
Kati Lastunen (virkavapaalla 31.12.2022 asti)

Sosiaalityöntekijä
Elli Kurkikangas
p. 040 1268 466

Vt. sosiaalityöntekijä
Iina Rosnell
p. 044 7791 442 

Sosiaaliohjaaja
Kaisa Sakkinen
p. 044 7791 444 

Vs. sosiaaliohjaaja
Virve Takala
p. 040 1268 467

Vs. sosiaaliohjaaja
Nina Vahtera
p. 044 7792 726

Osastonsihteeri (välitystili- ja toimeentulotukiasiat)
Jaana Sänger
p. 040 1268 226 

Sosiaaliohjaajien ja osastonsihteerin puhelinaika on arkisin ma-ke klo 12.00-13.00. Muuna aikana yhteyttä voi ottaa sosiaalitoimiston neuvontaan p. 040 1268 225.

Someron sosiaalitoimisto

käyntiosoite: Jänistie 1
postiosoite: PL 5, 31401 Somero
Puhelin: 040 1268 225

Sosiaalitoimiston neuvonta avoinna:

ma-pe 9.00-12.00

KATSO VARHAN SIVUILTA