Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut

Lääkärin käyntimaksu                                                                          20.90 €
 - 18 vuotta täyttäneiltä

Vuosimaksu                                                                                         41,80 €

Terveyskeskuksen hoitajan vastaanotto                                         Maksuton (1.7.2021 alk.)

Laboratorio ja kuvantamistutkimukset                                         Maksuton

Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu.

Yksilökohtainen fysioterapia (hoitokerta)                                     11,60 €

Sarjassa annettu hoito                                                                   11,60 €

Sarjassa annettavasta hoidosta voidaan periä maksu enintään 45 hoitokerralta / kalenterivuosi.

Hoidon toteuttaminen ryhmissä = osallistuja / kerta                     6,00 €

Erikoislääkärin palvelu / Yksityiseltä palveluntuottajalta ostettavat     41,80 € tutkimukset, joissa vastauksena saadaan erikoislääkärin lausunto 

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Perusmaksu suuhygienisti                                                         10,30 €

Perusmaksu hammaslääkäri 13,30 €

Perusmaksu erikoishammaslääkäri 19,50 €

Kuvantamistutkimukset:
 Hammaskuva 8,50 €

Panoraamaröntgen 19,20 €

Ehkäisevän hoidon käyntimaksu 8,50 €

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan tehty toimenpide:

Toimenpide, vaativuus 0-2                     8,50 €
Toimenpide, vaativuus 3-4                     19,20 €
Toimenpide, vaativuus 5-7                     38,00 €
Toimenpide, vaativuus 8-10                   55,60 € '
Toimenpide, vaativuus 11-                     78,00 €

Proteettiset toimenpiteet:

Proteesin pohjaus                                 55,60 €
Proteesin korjaus                                 38,00 € '
Akryyliosa- ja kokoproteesi                 186,00 €
Kruunut ja sillat/hammas                   186,00 €
Rankaproteesi                                       225,70 €


Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika         51,50 €
(18 vuotta täyttäneiltä)

Lääkärintodistus ja lausunto

Tavallinen                                     51,50 €

 Ajokorttia varten                         61,80 €

 Suppea                                         19,20 €

Someron kaupungin seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ovat maksuttomia

- todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
- todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
- todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen)
- A-todistus
- B-todistus erityiskorvattaviin lääkkeisiin
- Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha)
- Nuorison terveystodistus
- Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
- Lähete sairaalaan
- Joukkorokotustodistus
- Todistus lapsen sairaudesta
- Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten)
- Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
- Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten
- Kuolintodistus
- Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella
- Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
- Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta
- Lääkärinlausunto holhousasioissa
- Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten