Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista (Asiakasmaksulaki 11§).

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä voi anoa erillisellä lomakkeella:

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakasmaksun alentamista / perimättä jättämistä voi anoa kevennetyllä menettelyllä, jos asiakkaalle on myönnetty jokin seuraavista etuuksista:

- takuueläke ja jos ei ole puolisoa
- työmarkkinatuki / työttömyysturvan peruspäiväraha ja jos ei ole puolisoa
- toimeentulotuki (myönteinen päätös kyseiseltä tai edelliseltä kuukaudelta)

Kevennetyssä menettelyssä tulee toimittaa todistus saadusta etuudesta sekä viimeisin verotuspäätös hakemuksen liitteenä. Hakemus asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä voidaan tällöin käsitellä ilman laajempaa selvitystä tuloista ja varallisuudesta. Jos asiakkaalla on myönteinen päätös toimeentulotuesta, verotuspäätöstä ei tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevat anomukset toimitetaan asiakasmaksupäätöksen tehneelle työntekijälle tai perusturvan hallintoon:

Perusturvatoimisto
Jänistie 1,
31400 SOMERO

perusturvatoimisto@somero.fi