Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Tietoa yksityisille tuottajille

Someron kaupunki on tehnyt päätöksen palvelusetelin käyttöönotosta kujetuspalveluissa 1 marraskuuta 2022 alkaen. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kunnan asukkaille tuotetaan palveluseteleillä. Palveluiden perusteena voivat olla myös kehitysvammalain säännökset. Asiakkaan oikeus kuljetuspalveluun perustuu kunnan palvelupäätökseen.

Perusturvalautakunta on vahvistanut kuljetuspalvelun sääntökirjan, jossa on määritelty ehdot sille, miten kuljetus pitää toteuttaa. Sääntökirjassa on määritelty myös kuljettajia ja kalustoa koskevat vaatimukset.

Hakemuksen palvelusetelituottajaksi voi jättää milloin tahansa palvelusetelijärjestelmän voimassaoloaikana. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Palveluntuottajaksi hyväksytään sääntökirjan ehdot täyttävät palveluntuottajat, jotka sitoutuvat tuottamaan kuljetuspalvelut sääntökirjan määräysten mukaisesti.

Palveluntuottajien hyväksymisestä päättää Someron kaupungin johtava sosiaalityöntekijä/perusturvajohtaja. Palveluntuottaja saa hyväksymisestä kirjallisen päätöksen.