Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Kuljetuspalvelujen palveluseteli

Someron kaupunki on tehnyt päätöksen palvelusetelin käyttöönotosta kuljetuspalveluissa 1. marraskuuta 2022 alkaen. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kunnan asukkaille tuotetaan palveluseteleillä. Palveluiden perusteena voivat olla myös kehitysvammalain säännökset. Asiakkaan oikeus kuljetuspalveluun perustuu kunnan palvelupäätökseen.

Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Palvelusetelin käyttöä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki.

Kunta on vahvistanut kuljetuspalvelun sääntökirjan, jossa on määritelty ehdot sille, miten kuljetus pitää toteuttaa. Sääntökirjassa on määritelty myös kuljettajia ja kalustoa koskevat vaatimukset.

Kuljetuspalvelun sääntökirja ja hakemus palveluntuottajaksi löytyvät täältä