Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Palveluasumisen maksut

Someron kaupunki 
Perusturvatoimi / palveluasuminen

Tiedoksi maksuista

Kuukausittainen hoitomaksu peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti samoin kuin säännöllisessä kotihoidossa olevilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on tarkistettu vuoden 2020 alusta lukien.
Uuden maksuasetuksen mukaiset maksut ovat:

Hoitomaksu, peritään kuukausittain säännöllisestä hoidosta seuraavan taulukon mukaan:

Henkilöluku
Tuloraja e/kk
Maksu tulorajan
ylittävistä bruttotuloista

156335 %
2103922 %

Maksukykyä määriteltäessä huomioon otetaan asiakkaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot (esimerkiksi eläkkeensaajan hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen rintamalisä sekä metsätulo). Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, vammaistukea ja rintamalisää.

Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi (esim. loma) ei kuukausimaksua peritä yli viisi päivää ylittävältä ajalta. Maksua ei peritä lainkaan, mikäli asiakas on kunnallisessa laitoshoidossa tai hän ei koko kalenterikuukauden aikana ole saanut palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisia palveluja.

Ryhmäkotien ateria- ja tukipalvelumaksut 1.1.2020 alkaen

Ateriapaketti (sisältää päivän kaikki ateriat): 15 € /pv

Tukipalvelupaketti 1: 85 € /kk

Tukipalvelupakettiin on yhdistetty seuraavat tukipalvelut: siivous- ja turvapalvelu. Samoin se sisältää käytettävät paperit (wc- ja käsipaperit), pesuaineet, pesulaput ja siivousaineet.

Tukipalvelupaketti 2: 115 € /kk

Tukipalvelupakettiin on yhdistetty seuraavat tukipalvelut: siivous- ja turvapalvelu. Samoin se sisältää käytettävät paperit (wc- ja käsipaperit), pesuaineet, pesulaput ja siivousaineet. Tukipalvelupaketti 2 sisältää lisäksi pyykinpesun perusturvan toimipisteessä.

Saatto- ja asiointiapu: 9,30 €/ alkava tunti

Vuokra:   Tervaskanto ja Mäntykoti 10,69 €/ vrk tai  6,17€ /vrk mikäli huoneessa                    kaksi henkilöä

                 Katajakoti 12,03€/neliö

Tehostettuun palveluasumiseen muutettaessa tehdään vuokrasopimus. Vuokran osuuteen on mahdollista hakea KELA:lta eläkkeensaajan asumistukea.

Asiakkaan henkilökohtaiseksi käyttövaraksi tulee jäädä vähintään 140 € /kk. Käyttövara on tarkoitettu lääkkeisiin, vaatteisiin ym. Käyttövara lasketaan nettotuloista, joista on vähennetty asiakasmaksut.