Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoitopalkkiota ja palveluja, joiden avulla tuetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotioloissa tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, josta hoidettavan omainen tai muu läheinen on valmis vastaamaan tarvittavien palveluiden avulla. Omaishoitajan terveyden ja kotiolosuhteiden on vastattava hoidon asettamia vaatimuksia ja omaishoidon on oltava hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidettavalle ja -hoitajalle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma.
Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää 2-3 vuorokautta vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Omaishoidon tukea maksetaan tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Määrärahojen ollessa riittämättömiä tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tällä hetkellä tuen myöntäminen edellyttää pääsääntöisesti, että omaishoito on erittäin sitovaa ja on vaihtoehto laitoshoidolle, tehostetulle palveluasumiselle tai vaativalle kotihoidolle.

Omaishoidon tukea haetaan oheisella hakemuksella. Hakemuksen saapumisen tai muun yhteydenoton jälkeen kotihoidon palveluohjaaja tai vammaistyön sosiaalityöntekijä sopii kotikäynnistä omaishoitoperheeseen. Kotikäynnin avulla arvioidaan hoidon sitovuutta ja palveluiden tarvetta.

Maksettavat hoitopalkkiot vuonna 2021 ovat pääsääntöisesti 413,45€ tai 590,84€/kk.
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, esim. saattohoidon, ajan hoitopalkkio on
826,90€/kk. Hoitopalkkio on omaishoitajalle verotettavaa ja eläketurvaa kartuttavaa tuloa.

Omaishoidontuen hakemus [PDF]

Omaishoidontuen kriteerit [PDF]

Omaishoidon kuukausi-ilmoitus [PDF]


Yhteystiedot:

65- ja yli 65-vuotiaat: Kotihoidon palveluohjaaja puh. 044 7792800
Alle 65-vuotiaat: Vammaistyön sosiaalityöntekijä puh. 044 7791 431

Sosiaalitoimisto, puh. 040 1268 225

 

Yksityisistä palveluntuottajista ja omaishoidon palvelusetelin hyväksytyistä palveluntuottajistä löydät lisätietoa TÄÄLTÄ