Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Someron kaupungin alueella kasvavien haitallisten vieraskasvilajien torjunta

Toiset lajit ovat haitallisempia kuin toiset, osa ihmisille kuten jättiputket polttaessaan auringon valon vaikutuksella kasvinesteen ihokosketuskohdat palovammoille, osa luonnon eliöstölle ja sen monimuotoisuudelle (lupiinit) ja osa jopa rantojen rakenteille (jättipalsamit) aiheuttaen enemmän eroosiota ja vesien samentumista sekä haittaa kalojen kuduille kuin alkuperäiset luonnonkasvit.

Haitallisia vieraskasvilajeja ovat aiheuttamiensa haittojen mukaan esimerkiksi jättiputket, lupiinit ja jättipalsamit. Erityisesti näitä ja niiden leviämistä Someron kaupunki torjuu mailtaan, ja toivoo kansalaisten tekevän näin myöskin omilta mailtaan varsinkin jättiputken ja –palsamin osalta. Tunnistusapua ja lisää tietoa muistakin lajeista saa vieraslajit.fi –portaalista.

Kun havainnot ilmoitetaan, ne voidaan tarkastaa sijainniltaankin tarkemmin. Havainnot viedään sitten kasvilajien tarkastuksen jälkeen vieraslajit – portaaliin tätä kautta, jos ei sitä muuten ole vielä tehty. Portaaliin voi syöttää havaintonsa, mutta huomatkaa, että havainto tulisi erittäin tarkalla sijainnilla määriteltynä, jotta kasvit voisi löytää luonnosta myöhemminkin.

Torjuntana kasvista riippuen käytetään siemenkotien poiskatkaisua ja keskitettyä polttoa, kasvien katkaisua tai niittoa, pienempien kitkemistä tai isompien ylöskaivuuta ja lopulta kasvien myrkytystä tilanteen niin vaatiessa ja ympäristön salliessa.

Kuva 1: Jättipalsameja kukassa

Jättiputket

Jättiputket on säädetty haitallisiksi vieraslajeiksi koko EU:n tasolla, minkä johdosta niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Niiden haitat

”Jättiputket ovat erittäin kilpailukykyisiä ja ne ovatkin levinneet monenlaisiin elinympäristöihin kuten pelloille, pientareille, metsiin ja rannoille. Parhailla kasvupaikoilla ne muodostavat laajoja tiheitä kasvustoja, "jättiputkimetsiä", jotka tukahduttavat alleen kaiken muun kasvillisuuden. Jättiputkikasvustot yksipuolistavat maisemaa ja alentavat luonnon monimuotoisuutta. Laaja esiintymä voi myös estää täysin alueen virkistyskäytön, kuten kalastuksen tai liikkumisen jokivarsilla, sekä ulkoilun kasvustojen läheisyydessä. Tontin valloittanut jättiputki voi alentaa kiinteistön ja maan arvoa, ja vanhoissa kulttuurimaisemissa sitä voi pitää myös maisemallisena haittana.” - http://vieraslajit.fi/lajit/MX.41695/show

Jättiputkien torjunnan ollessa vaikeaa tai haasteellista yksityisten omilta mailta esim. iän tai muun esteellisyyden vuoksi (esim. kotipaikka muualla), kaupunki tarjoaa torjuntaa maksua vastaan tuntihinnalla 50€. Maksu kattaa matkat, torjuntavälineet ja -aineet sekä 1 – 2 henkilön työpanoksen kohteessa tuntiveloituksella.

Tässä vielä linkki Maa ja metsätalousministeriön Jättiputkiesitteeseen

Kuva 2: Takana yksi jättiputki kukassa ja keskellä toisen lehvästöä, oik. etualalla lupiini vielä  kypsymättömien siemenkotien kanssa