Tekstikoko
 
somero-20181137354552646196853.png
 
Asuminen ja ympäristö

Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesiasetus

Huhtikuussa 2017 voimaan tullut jätevesiasetus vaatii jätevesijärjestelmän kuntoon laittamista. Kunnostusaikataulu riippuu mm. kiinteistön sijainnista, kiinteistönhaltijasta ja nykyisestä jätevesijärjestelmästä.

Käsitelty jätevesi kuormittaa ympäristöä vähemmän

Jätevedet kuormittavat ympäristöä, mutta niiden käsittelyllä kuormitusta voidaan selvästi vähentää. Jätevesien käsittelyn vaikutusta on havainnollistettu alla olevissa kuvissa.

Perustason puhdistusvaatimus jätevesien käsittelylle on, että kiinteistöltä lähtevien jätevesien typen määrä vähenee 30 %, fosforin 70 % ja orgaanisen aineksen 80 % käsittelemättömään jäteveteen verrattuna.


Keitä uudistus koskee?

Jätevesijärjestelmä tulee laittaa kuntoon 31.10.2019 mennessä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai 100 metrin päässä vesistöstä. Siitä voidaan kuitenkin poiketa, jos jätevesiä syntyy hyvin vähän tai kustannukset olisivat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

Uudistusvaatimus ei kuitenkaan koske kiinteistöjä, joille on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen, jos kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, jos kiinteistön haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 tai jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.

Pohjavesialueen ulkopuolella ja yli 100 metriä vesistöstä olevien kiinteistöjen kohdalla jätevesijärjestelmä tulee laittaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä.


Jätevesijärjestelmän kunnostaminen

Jätevesijärjestelmän kunnostusprosessi kannattaa aloittaa kartoittamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja selvittää, milloin kyseisen kiinteistön jätevesijärjestelmä on laitettava kuntoon. Jos mahdollista, kiinteistö kannattaa liittää kunnan jätevesiviemäriverkostoon. Jos nykyinen jätevesijärjestelmä vaatii uusimista, kannattaa ottaa yhteyttä kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtyneeseen jätevesisuunnittelijaan. Myös rakennusvaiheessa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan.


Jätevesien käsittely

Vesihuoltotulkki antaa ehdotuksen kiinteistön jätevesien käsittelyvaihtoehdoista.

Pohjavesialueella tai 100 metrin sisällä vesistöstä käymälävedet eli ns. mustat jätevedet tulee kerätä umpisäiliöön, johtaa käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai käsitellä tiiviissä puhdistuslaitteistossa, josta puhdistetut jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Harmaat jätevedet eli pesuvedet voidaan johtaa maasuodattamon tai pienpuhdistamon jälkeen ojaan, mikäli se ei aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Vähäisiin jätevesimääriin, esim. kannettu vesi, voidaan kuitenkin käyttää maahanimeyttämistä.

Hyvä vaihtoehto käsitellä jätevedet on korvata vesikäymälä kuivakäymälällä tai alipaine-wc:llä.