Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Luonnonsuojelualueet ja toiminta suojelualueilla

 

Luonnonsuojelun tavoitteena on turvata eliölajien ja elinympäristöjen monimuotoisuus. Monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien runsautta, niiden perintötekijöiden vaihtelua ja elinympäristöjen moninaisuutta. Luonnonsuojelun tavoitteena on myös turvata kansalaisille mahdollisuuksia virkistäytyä ja matkailla luonnossa. Luonnonsuojelulla on pitkät perinteet Suomessa. Nykyistä luonnonsuojelulakia edeltävän lain (1923) nojalla ensimmäiset eliölajit rauhoitettiin 1923 ja suojelualueet perustettiin 1932.

2009-03-13t13-17-601312562-115.jpg
 
 

Somerolla on neljä soidensuojeluohjelmaan kuuluvaa suota, yksi lehtojensuojeluohjelmaan ja yksi vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva kohde. Kaksi harjujensuojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta ulottuu Someron puolelle.

Luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat kohteet sisältyvät useimmiten myös Natura 2000-verkostoon. Somerolla Natura-kohteita on kaikkiaan yhdeksän. Lisäksi on yksityisten mailla maanomistajien hakemuksesta perustettuja luonnonsuojelualueita ja luonnon muistomerkkejä sekä seutukaavaan sisältyviä suojelukohteita.