Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelu

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat:

Maa-aineslain mukaiset asiat valmistelee ja esittelee maankäyttöinsinööri. Muut asiat valmistelee ja esittelee ympäristönsuojelusihteeri, joka toimii myös ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjänä. Ympäristönsuojelusihteeri päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista maisematyöluvista (puunkaato, kaivamistyöt yms. kaava-alueella). 

 


Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri 

Jonna Hostikka
p. 044 7791 284
jonna.hostikka(a)somero.fiSomeron ilmasto-ohjelma 2015

Someron ilmasto-ohjelma 2015 [PDF]