Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen ja muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten lisäksi Somerolla on noudatettava Someron kaupungin rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia rakentamiseen liittyviä määräyksiä.

Rakennusjärjestyksessä säädetään muun muassa rakentamisen sijoittumisesta, lupien tarpeesta ja rakennetun ympäristön hoidosta sekä rakentamisesta ranta-alueella ja vesihuollon järjestämisestä sekä rakentamisesta pohjavesialueilla.

Linkkejä:

Rakennusjärjestys on pdf-muodossa, jonka lukemiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman.