Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on turvata hyvän ja viihtyisän rakennetun ympäristön säilyminen sekä edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöönsä sopivan rakennuskannan syntymistä.

Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma ja kunnan rakennusjärjestys. Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki.

Somerolla rakennuslautakuntana toimii kaupungin ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat:

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennusvalvonnan toimisto
Avoinna ma-pe klo 9.00-15.00
Someron kaupuki/ rakennusvalvonta
(kaupungintalon 2. kerros)
Joensuuntie 20
31400 Somero

Rakennustoimisto
Tiina Kukkonen
p. 040 1268 243
tiina.m.kukkonen(a)somero.fi

Rakennustarkastaja
Juha Kopra
p. 044 7791 242
juha.kopra(a)somero.fi

Rakennustarkastajan ensisijaiset toimistoajat ovat maanantaisin sekä torstaisin klo 12.00-15.00.

Kaavoitus ja maankäyttö
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus
Sami Räsänen
p. 044 7791 351
sami.rasanen(a)somero.fi

Maisematyölupa (puunkaato, kaivamistyöt yms. kaava-alueella)
Vs. ympäristönsuojelusihteeri
Jonna Hostikka
p. 044 7791 284
jonna.hostikka(a)somero.fi


Päivitetty 28.4.2023 I AF

 

Tee toimenpide- ja rakennuslupahakemuksesi sähköisen kanavan kautta