Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Osallistamisen tulokset ja hankkeen tuotokset

 
Saate

Someron syrän -hankkeessa osallistettiin Someron kaupungin asukkaita Someron keskustan kehittämisen suunnitteluun. Osallistaminen aloitettiin 22.6.2021 ja se päättyi 10.10.2021. Hankkeen osallistamisvaiheen aikana esiteltiin Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelman sekä Puistostrategian luonnoksia. 

Hankkeessa järjestettiin yhteensä neljä osallistamistapahtumaa, joista osa järjestettiin verkkotilaisuuksina ja osa Somerolla paikan päällä. Neljän varsinaisen osallistamistapahtuman lisäksi suunnitelmien luonnokset ovat olleet nähtävissä ja kommentoitavissa Someron kaupungin verkkosivuilla sekä suunnitelmaluonnokset olivat esillä ja kommentoitavina myös Someron kirjastolla.

Kaupungin asukkaiden osallistamisen avulla saatiin kerättyä suunnittelun tueksi kattavasti kommentteja ja uusia ideoita. Kommenttien, uusien ideoiden ja ohjausryhmätyöskentelyn avulla on hankkeen toimesta tuotettu raportti Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset sekä tarkennettu ja muokattu Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmaa ja Puistostrategiaa.

Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset -raportissa on kerrottu Someron syrän -hankkeen taustasta, osallistamisesta, perusteltu suunnitteluratkaisuja sekä kerrottu, kuinka osallistamisen aikana esitettyjä aineistoja on muokattu osallistamisen perusteella. Edellä mainittu raportti ja viimeistellyt Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelma ja Puistostrategia ovat ladattavissa ohessa olevista linkeistä.

Kiitoksia vielä kaikille osallistamistapahtumiin osallistuneille ja aineistoja kommentoiville!

Terveisin, 

Dennis Somelar
Projektivastaava, Someron syrän -hanke
dennis@somelar.com


Tuotokset

Someron syrän -hanke Raportti

Liitteet raporttiin
Viitesuunnitelma osallistamisen jälkeen
Puistostrategia osallistamisen jälkeen
Professori Panu Lehtovuoren lausunto viitesuunnitelman luonnoksesta
Parkkipaikkalaskelmat Someron Syrän