Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Kunnossapitoavustukset

Kuluvan vuoden kunnossapitoavustusten sähköinen haku on avoinna (31.3.) asti, jolloin avustushakemus tulee viimeistään jättää.
Avustusta voi hakea oheisen linkin kautta: https://somero.tiekuntarekisteri.fi/login 

Someron kaupunki jakaa järjestäytyneille yksityisille teille vuosittaista kunnossapitoavustusta. Avustusten jakaminen perustuu Someron ympäristölautakunnan päätökseen 6.7.2016 § 54 [PDF]. Avustusta haluavien tiekuntien tulee liittyä Someron kaupungin avustusjärjestelmään, jonka piiriin kuuluville, avustusedellytykset täyttäville tiekunnille osoitetaan vuosittainen avustus, jonka määrä perustuu tien kunnossapitoluokkaan sekä tien pituuteen.

Avustusjärjestelmään kuuluvan ja kunnossapitoavustusta hakevan tiekunnan tulee toimittaa mahdolliset muutokset tietoihinsa Someron kaupungilla käytössä olevan sähköisen avustusjärjestelmän kautta viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä (31.3.). Avustuspäätöstä tehtäessä ovat päätöksenteon pohjana sähköiseen avustusjärjestelmään hakuajan päättyessä merkityt tiedot. Avustukset maksetaan toukokuun loppuun mennessä kunakin vuonna avustuspäätösvuotta edeltävän vuoden kunnossapitomenoihin. Avustusjärjestelmään kuuluville tiekunnille tiedotetaan vuosittain tehdystä avustuspäätöksestä.


Avustusjärjestelmään liittyminen sekä siitä eroaminen

Someron kaupungin kunnossapitoavustusjärjestelmään liitytään ja siitä erotaan erityisellä lomakkeella. Lomakkeita saa Someron kaupungin rakennustoimistosta. Liityttäessä järjestelmään tulee täytetyn lomakkeen liitteenä palauttaa ajan tasalla oleva, voimassaolevan maanmittauslaitoksen tienpidon osittelua koskevan ohjeen mukainen tiekunnan yksikkölaskelma, joka ei saa olla viittä vuotta vanhempi.

Liittymis-/eroamislomake mahdollisine liitteineen tulee toimittaa Someron kaupungin rakennustoimistoon.

Someron kaupunki / Rakennustoimisto
Käyntiosoite: Kaupungintalo, 2 krs., Joensuuntie 20, Somero
Postiosoite: Someron kaupunki, Rakennustoimisto, Joensuuntie 20, 31400 Somero
Puhelin: 040 1268 243
Aukioloajat: ma-pe 9.00 - 15.00


Avustuksen saannin edellytykset

Saadakseen kunnossapitoavustusta tiekunnan tulee täyttää seuraavat avustusedellytykset. Ehtojen täyttymättä jättäminen johtaa avustuksen hylkäämiseen.

Avustukset maksetaan toukokuun loppuun mennessä kunakin vuonna avustuspäätösvuotta edeltävän vuoden kunnossapitomenoihin. Avustusjärjestelmään kuuluville tiekunnille tiedotetaan vuosittain tehdystä avustuspäätöksestä.


Avustuksen määrä

Kunnossapitoavustuksen määrä määräytyy lähtökohtaisesti tien kunnossapitoluokan sekä avustettavan tieosan pituuden mukaan. Tien kunnossapitoluokka määräytyy Someron ympäristölautakunnan päätöksellään 29.10.2008 § [PDF] 143 päättämän pisteytyksen mukaisesti. Ympäristölautakunta määrittää avustuspäätöksessään 1. kunnossapitoluokan mukaisen avustuksen tiekilometriä kohden; Muiden kunnossapitoluokkien avustusmäärä kilometriä kohden määräytyy 1. luokan avustuksen mukaan seuraavasti:

Tiekunnan laskennallinen avustus määräytyy tiekunnan kunnossapitoluokan ja ympärivuoden henkilöautolla ajettavissa olevan tien pituuden (avustettava tienpituus) tulona.

Esimerkki: Tiekunta A kuuluu kunnossapitoluokkaan 3. Tiekunnan hoidossa olevien tiealueiden yhteispituus on 3 km, joista 500 metriä ei aurata talvisin. Esimerkin avustusvuonna ympäristölautakunta määrittää avustuspäätöksessään kunnossapitoavustuksen määräksi 1. luokan tiellä tiekilometriä kohden 520 euroksi. Näin ollen esimerkin tiekunta A:lle määräytyvä laskennallinen avustus on:( 520 eur/km x 75 % ) x ( 3 km - 0,5 km) = 390 eur/km x 2,5 km = 975 eur.


 


Lisätietoja

Rakennustarkastaja
Juha Kopra
p. 044 7791 242
juha.kopra(a)somero.fi