Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Osoitepalvelu

Osoitepalveluna uusille rakennuksille annetaan rakennusluvan hakuvaiheessa osoite.
Kaava-alueella numerot annetaan järjestyksessä tonteittain niin, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parittomat numerot ja vasemmalle parilliset. Haja-asutusalueella numero annetaan perustuen siihen, kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alusta metreissä mitattuna. 10 m on numero 1. Haja-asutusalueella tien nimeäminen kuuluu maankäyttöinsinöörin toimivaltaan.

Osoitenumerokilven asentaminen on rakennuksen omistajan vastuulla (maankäyttö- ja rakennusasetus 84 §). Someron rakennusjärjestyksessä on annettu osoitemerkinnöistä yksityiskohtaisempia määräyksiä. Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen käyttöönottotarkastuksessa. Osoitekilven koosta ja mallista ei ole toistaiseksi annettu alueellisia erityismääräyksiä. Niitä voi tilata esimerkiksi kaupungin rakennustoimistosta (puh. 044 7791 235). 

Rakennuksen osoitetta voidaan joutua myöhemmin muuttamaan perustellusta syystä esimerkiksi jos teitä nimetään uudelleen, laaditaan uutta asemakaavaa tai olemassa olevaa asemakaavaa muutetaan tai tien numerointisuuntaa muutetaan. Osoitteiden antamisesta ja muuttamisesta vastaa aina kohteen sijaintikunta ja se tiedottaa päivityksistä asianosaisille ja viranomaisille.

Osoitevirheet/-puutteet navigaattoreissa ym. palveluissa

Virhetilanteissa on ensisijaisesti syytä selvittää karttapalvelun tuottaja ja kääntyä sen puoleen. Kartan tuottaja voi olla osoitekohteen sijaintikunta, Maanmittauslaitos (valtion virasto) tai yritys. Alla on yleisimpiä kyseisiä karttapalvelujen tuotteita. 

Google Maps

Here

Openstreetmap

Paikkatietoikkuna (Maanmittauslaitos)

TomTom

 

Maksulliset otteet ja todistukset

Someron kaupungin rakennustoimistosta on saatavana myös erilaisia otteita ja todistuksia valtakunnallisesta Kiinteistötietojärjestelmästä, kaavasta sekä erilaisia karttaotteita Someron alueelta.

 


Lisätietoja

Rakennustoimisto:

p. 040 1268 243
fax (02) 7488331

Rakennustoimisto avoinna
arkisin klo 9.00-15.00

Kartoittaja
Sami Räsänen
p. 044 7791 351
sami.rasanen(a)somero.fi

Paikkatietosuunnittelija
Sanna-Mari Mattila
p. 044 7791 235
sanna-mari.mattila(a)somero.fi

Maankäyttöinsinööri
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi