Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Ostotarjouspyyntö, As Oy Someron Törmä –rivitalo

 

Someron kaupunki omistaa 1975 rakennetun rivitalon osoitteessa Kalevintie 24, 31400 Somero. Rivitalossa on 8 asuinhuoneistoa ja se sijaitsee omalla jokeen rajoittuvalla tontilla (Törmä, 4207m2, kiinteistötunnus 761-421-5-99). Kiinteistön maapohjan verotusarvo on noin 9.747€ ja rakennuksen noin 187.534€ (verotusarvot vuodelta 2019). Kiinteistöllä on sähkö-, kaukolämpö- sekä vesi- ja jätevesiliittymät, joiden nykyarvo on noin 21.000€.

Someron kaupunki pyytää ostotarjousta kiinteistöalan toimijoilta, jotka ovat halukkaita ostamaan kiinteistön, tarkoituksenaan kunnostaa se ja myydä huoneistot omistusasunnoiksi tai vaihtoehtoisesti muuhun käyttötarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan vuokra-asunnoiksi. Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina 4.8.2021 kello 14 mennessä osoitteeseen Someron kaupunki, Joensuuntie 20, 31400 Somero tai sähköpostitse jari.kauppi@somero.fi.

Tarjouksessa on esitettävä seuraavat kohdat 1-4:

  1. ostohinta (tontti ja rakennus liittymineen)
  2. kohteen kunnostus-/muutossuunnitelma, tuleva käyttötarkoitus
  3. selvitys tarjoajan taloudellisista edellytyksistä toteuttaa kunnostus- / muutossuunnitelmat
  4. tarjoajan referenssit aiemmista vastaavista hankkeista.

Someron kaupunki neuvottelee kokonaistaloudellisen arvioinnin perusteella parhaan tarjouksen antaneen/antaneiden kanssa yksityiskohtaisesti hankkeen toteutuksesta. Myynnin edellytyksenä on hyväksyttävä selvitys tarjoajan taloudellisesta edellytyksestä toteuttaa esitetty kunnostus-/ muutossuunnitelmat.

Tarjous hylätään, mikäli se ei täytä tarjouspyynnön kriteereitä.

Lisätiedot:
Ville Vehmas (044 7791 245) / ville.vehmas@somero.fi
Taisto Ihajärvi (040 1268 233) / taisto.ihajarvi@somero.fi

 

Someron kaupunki