Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

29.01.2024

Esi- ja peruskouluun ilmoittautuminen 5.2. - 23.2.2024

Esi- ja peruskouluun ilmoittautuminen 5.2. - 23.2.2024


Esi- ja peruskouluun ilmoittautuminen alkaa 5.2.2024 

Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan alkaa Somerolla maanantaina 5.2.2024. Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2017 syntyneet lapset sekä aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.
 
Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 5.2. – 23.2.2024. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa https://somero.inschool.fi/ ja siellä kohdassa Lomakkeet (HUOM! toimii vain selainversiossa). Mikäli sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei ole mahdollista, voi ilmoittautumisen tehdä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joita saa esiopetuksen ryhmistä, kaupungintalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta. Paperinen lomake täytetään ja palautetaan sivistystoimistoon viimeistään 23.2.2024.
 
 Wilmassa on nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu. Vanhemmat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa toissijaiseen kouluun ilmoittamalla siitä ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa ja lisäksi täyttämällä erillisen paperisen anomuslomakkeen, joita saa sivistystoimistosta. Huhtikuussa kaikki tulevien ekaluokkalaisten huoltajat saavat Wilmaan päätöksen lapsen lähikoulusta.
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen
 
Kouluilla koulupäivisin järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.-2. vuosiluokan oppilaat. Toimintaan voivat hakea mukaan myös vuosiluokasta riippumatta ne oppilaat, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toimintaryhmät muodostetaan hakuajan loppuun mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Toiminta on maksullista. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti 31.3.2024 mennessä. 
 
 Tässä linkki sähköiseen hakemukseen:
 Sähköinen hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan 
 
Koulukuljetukseen hakeminen
 
Kuljetusten myöntämisperusteet noudattavat voimassa olevia kuljetusperiaatteita, ja ne on luettavissa kaupungin internet-sivuilla ja alla olevan linkin kautta voimassa olevasta Koulukuljetusoppaasta. Koulukuljetukseen haetaan ensisijaisesti sähköisesti kaupungin nettisivujen kautta 30.4.2024 mennessä. 

Tässä linkki sähköiseen hakemukseen:
 Sähköinen koulukuljetushakemus
 Koulukuljetusopas
 

Kouluun tutustumispäivä ti 7.5.2024

Järjestetään kaikissa Someron alakouluissa. Koulut lähettävät erillisen kutsun koteihin

Kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa lisätietoja saa kouluilta ja sivistystoimistosta puh. 040-1268 231. 

Ilmoittautuminen esiopetukseen alkaa 5.2.2024

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu ajalla 5.2. – 23.2.2024 varhaiskasvatuksen sivujen kautta Sähköinen hakemus esiopetukseen

Varhaiskasvatukseen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatukseen hakeminen

Tapahtuu ajalla 5.2. – 23.2.2024 varhaiskasvatuksen sivujen kautta Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Esiopetuskuljetukseen hakeminen

Esiopetuskuljetukseen haetaan sähköisesti kaupungin nettisivujen kautta 30.4.2024 mennessä. 

Sähköinen hakemus esiopetuskuljetukseen

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan hakeminen

Kerhotoimintaan (2-4 -vuotiaat) haetaan sähköisesti kaupungin nettisivujen kautta 30.4.2024 mennessä.

Sähköinen hakemus kerhotoimintaan

Lisätietoja varhaiskasvatustoimistosta p.040 1268 209