Esiopetuksen kuljetushakemus

Täytä tarvittavat tiedot ja paina lopuksi lähetä -painiketta. (Pakolliset tiedot on merkitty *-merkillä.)

Esiopetuskuljetusten hakuohjeet

1. Lapsella on oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, jos kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon on matkaa yli 3 km. Matka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä jalankulukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.

2. Ensisijaisesti järjestetään maksuton esiopetuskuljetus. Toissijaisesti esiopetusta saavan lapsen huoltajalle voidaan anomuksesta maksaa kuljetus- ja saattokorvaus, jos lapsi täyttää esiopetuskuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa / saattaa lasta. Korvaus maksetaan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman vuoroauton alennuslipputaksan mukaisena korvauksena niiltä matkoilta, kun lapsi on kyydissä.

3. Hakemukset tulee toimittaa joko sähköisesti tällä lomakkeella tai toimittaa kirjallisina päivähoitotoimistoon. os. Leivontie 12, 31400 Somero

Hakemus

1. Maksuton esiopetus
 Kunnan myöntämä matka esiopetukseen yli 3 km

2. Saattoavustus / korvausanomus (yli 3km)
 Huoltaja itse kuljettaa oppilasta

3. Haettu matka
 Matka kotoa / päivähoidosta esiopetukseen
 Matka esiopetuksesta kotiin / päivähoitoon


Lapsen tiedot

Lapsen nimi *

Syntymäaika *

Osoite *

Puhelin


Esiopetuspaikka

Esiopetuspaikka *

Esiopetusmatkan pituus (koti-esiopetus) km


Huoltajien tiedot

Huoltajan nimi *

Tilinumero (anottaessa saattoavustusta)


Hakemuksen perustelut

Hakemuksen syy
 Esiopetusmatkan pituus yli 3 km

Hakemuksen perustelut

Avustusaika
 Koko lukuvuosi
 Ajalle (syötä alle)

Ajalle


Hakijan tiedot

Nimi *


Tekstin koko A A A Sivukartta