Koulukuljetus

Koulukuljetukseen voit hakea joko sähköisellä hakemuksella, jonka täytettyäsi lähetät netin kautta suoraan sivistystoimistoon tai voit täyttää tulostettavan hakemuksen ja toimittaa sen esim. postitse sivistystoimistoon.

 

Someron kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos
1.-2. -luokan oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on yli 3 kilometriä
3.-9. -luokan oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on yli 5 kilometriä
Lisäksi sivistysjohtaja voi hakemuksesta myöntää maksullisen koulukuljetuksen niille oppilaille, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa.

Maksullista kuljetusta ei myönnetä perusturvan alaiselle esikoulutoiminnalle.

Sivistyslautakunta laatii kuljetusten tarkennetut periaatteet ja hyväksyy lukuvuosittain laadittavan oppilaskuljetussuunnitelman. Somerolla noudatettavat kuljettamisen tarkennetut periaatteet on kerätty koulukuljetusoppaaksi, jota noudatetaan kuljetusetuuksista päätettäessä ja kuljetuksia järjestettäessä.

Koulukuljetuksen hakemuslomakkeita saa kouluilta, sivistystoimistosta ja kaupungintalon neuvonnasta. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa myös ylhäällä olevasta linkistä . Allekirjoitettu hakemus palautetaan sivistystoimistoon os. Joensuuntie 20, 31400 Somero.
Lisätietoja koulukuljetuksista voi kysellä sivistystoimistosta puh. 040 1268 231.

Tekstin koko A A A Sivukartta